header logos

Adresa: Calea lui Traian nr.115, Ramnicu Valcea

Telefon: 0350.409.774

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALE

MEDVIL PST prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scop legal si contractual, si numai in masura in care ati fost de acord, in scop de comunicare directa si marketing (adica pentru a te informa despre programari, produsele si serviciile noastre, campanii, etc), in vederea oferirii de servicii medicale autorizate.

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele. Ins aceste date sunt necesare pentru scopurile de mai sus. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea efectuarii programarii solicitate si, ca urmare imposibilitatea de a va ofer serviciile pentru care va adresati MEDVIL PST.

Temeiul prelucrarii datelor furnizate de catre dumneavoastra este reprezentat de prev. art. 6 alin. 1 lit b, c si d din GDPR.

Pentru a furniza serviciile contractate, precum si pentru a indeplini obligatiile legale comunicam datele tale catre autoritati publice, operatori, imputernicitit sau terti.

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele contractuale si legale, o vom efectua numai in functie de alegerile dumneavoastra.

VA informam ca prelucram urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, seria si numarul cartii de identitate, codul numeric personal, imaginea ,date privind sanatatea, dupa caz, e-mail si numar de telefon.

Prelucrarea este pe durata derularii contractului de prestari servicii medicale. Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in domeniul sanatatii.

Datele sunt colectate, utilizate si stocate in Romania ;

ConformRegulamentului(UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si a prevederilor legislatiei interne privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces- va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce astfel de date prelucram.
  • Dreptul la rectificare – Acesta presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete, fara intarzieri nejustificate din partea noastra.
  • — Dreptul la stergerea datelor ( dreptul de a fi uitat) – Acesta presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate. Dreptul de a solicita stergerea datelor va fi aplicabil in anumite circumstante, prcum ar fi :

– cand datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,

– datele d-voastra au fost prelucrate illegal.

  • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – acesta presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum:

– atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date,

– datele d-voastra au fost prelucrate ilegal, iar d-voastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

  • — Dreptul la opozitie – acesta presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum:

-atunci cand prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau

-cand prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

Prin acest document MEDVIL PST isi asuma pe deplin rolul ce decurge din GDPR.

Suntem cu drag la dispozitie pentru informatii suplimentare,