header logos

Adresa: Calea lui Traian nr.115, Ramnicu Valcea

Telefon: 0350.409.774

Finalizare implementare proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Titlul proiectului: Diversificarea activitatii SC MEDVIL PST SRL prin achizitionarea de echipamente de ultima generatie

Numele beneficiarului: SC MEDVIL PST SRL

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Imbunatatirea competitivitatii societatii prin cresterea productivitatii muncii in urmatorii 3 ani de la implementarea proiectului. Obiectivele specifice ale proiectului:1. Implementarea unui proiect cu finantare din fonduri europene in vederea dotarii societatii cu echipamente, utilaje si instalatii de ultima generatie care o sa impregneze un grad de inovare mare in fluxul de prestare servicii si in dezvoltarea serviciilor si prin care se vor crea 3 noi locuri de munca; 2. Diversificarea ofertei societatii (se vor crea 16 servicii medicale noi dupa implementarea proiectului); 3. Implementarea unui proiect ce va contribui la: internationalizarea activitaþii societaþii prin participarea la un targ din domeniul medical în afara României, recertificarii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015, certificarea procesului de prestare a serviciilor de radiologie si imagistica medicala de catre un organism de certificare, simplificarea si eficientizarea procesului de gestiune al activitatii societatii prin achizitionarea unui program informatic de gestiune, eficientizarea energetica a societatii, protejarea mediului inconjurator.

Valoarea totala a proiectului (inclusiv finantarea nerambursabila), conform contractului de finanțare a fost 4.333.288,24 lei din care: valoare totală eligibilă: 4.322.991,93 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.621.047,16 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 462.537,73 lei, valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 1.249.407,04 lei, valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 296,31 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului, conform contractului de finanțare: 03.02.2017 – 31.12.2018

Codul MySMIS: 111648

Prin implementarea acestui proiect SC MEDVIL PST SRL a achizitionat: 1 RMN, 1 CT, 1 Targă, o Instalație fotovoltaica pentru producerea energiei electrice necesara pentru iluminatul cu LED a camerei de examinare RMN si a camerei examinare CT, un kit tomberoane/containere/pubele necesar pentru colectarea selectiva a deseurilor, un program informatic de gestiune. In plus, s-a realizat recertificarea sistemului de management al calitații ISO 9001:2015, certificarea procesului de prestare a serviciilor de radiologie si imagistică medicală și s-a participat la un târg internațional în afara României din domeniu medical în vederea internaționalizării afacerii. Toate acestea au condus la diversificarea ofertei societatii prin crearea a 16 servicii medicale noi. Proiectul s-a implementat în Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 115, județul Vâlcea, acesta având un impact pozitiv asupra creșterii nivelului de ocupare din localitate cât și un impact semnificativ din punct de vedere social. Prin proiect au fost angajate 3 persoane cu normă întreagă conform prevederilor din contractul de finanțare.

 

Finalizare implementare proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020