header logos

Adresa: Calea lui Traian nr.115, Ramnicu Valcea

Telefon: 0350.409.774

Finalizare implementare proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

Titlul proiectului: Diversificarea activitatii SC MEDVIL PST SRL prin achizitionarea de echipamente de ultima generatie

Numele beneficiarului: SC MEDVIL PST SRL

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Imbunatatirea competitivitatii societatii prin cresterea productivitatii muncii in urmatorii 3 ani de la implementarea proiectului. Obiectivele specifice ale proiectului:1. Implementarea unui proiect cu finantare din fonduri europene in vederea dotarii societatii cu echipamente, utilaje si instalatii de ultima generatie care o sa impregneze un grad de inovare mare in fluxul de prestare servicii si in dezvoltarea serviciilor si prin care se vor crea 3 noi locuri de munca; 2. Diversificarea ofertei societatii (se vor crea 16 servicii medicale noi dupa implementarea proiectului); 3. Implementarea unui proiect ce va contribui la: internationalizarea activitaþii societaþii prin participarea la un targ din domeniul medical în afara României, recertificarii sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015, certificarea procesului de prestare a serviciilor de radiologie si imagistica medicala de catre un organism de certificare, simplificarea si eficientizarea procesului de gestiune al activitatii societatii prin achizitionarea unui program informatic de gestiune, eficientizarea energetica a societatii, protejarea mediului inconjurator.

Read more